Från bygget

Här kan du följa bygget och se hur kvarteret Kungsgården i Surbrunnshagen tar form!

 

2020-04-09 16.41.37

202004 - Avverkning

April 2020
Byggstart och avverkning av träd.

2020-04-15 15.03.09

202004 - Grävarbete

April 2020
Stubbar och annat grävs upp

2020-05-06 16.22.34

2020005 - Markarbete

Maj 2020
Totalt har man kört bort 23 000 ton fyllmassa för att sedan fylla på med 9 000 ton ny fin fyllmassa.

2020-06-04 08.54.37

202006 - Dagvattentrummor

Juni 2020
Dagvattentrummor och kantbalkar grävs ner.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar