Uthyrningspolicy

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt så att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter och att man aktiverar sig i kön minst en gång var tolfte månad.

Därutöver erbjuder vi förtur när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Förturerna medges i samverkan med kommunen, förutom näringslivsförtur som hanteras av Kopparstaden. För att inte äventyra förtroendet för vårt kösystem ska antalet lägenheter förmedlade genom förtur inte överstiga 10 % av de förmedlade antalet lägenheter sett som ett snitt över året. Ska andelen lägenheter som förmedlas genom förtur öka, är det en fråga för styrelsen.

Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av ledningen men delges styrelsen för kännedom.

Antagen av Kopparstadens styrelse den 21/12 2015

Kim Söderström

Ordförande

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar