Våra grundkrav

 • Du ska vara myndig
 • Du ska ha svenskt personnummer
 • Du ska uppfylla Kopparstadens krav på inkomst
 • Du ska uppfylla Kopparstadens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
 • Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring
 • Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal hos Kopparstaden
 • Du ska ha skött din relation med Kopparstaden de senaste två åren
 • Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd

Mer utförlig information om varje punkt ser du nedan.

Kopparstaden förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

När du har tilldelats en lägenhet hos oss så nollställs dina köpoäng. I samband med att detta sker blir du avaktiverad i vårt kösystem. Vill du åter aktivera dig i kön för att samla nya köpoäng gör du det via ”Mina sidor”.

Du ska vara myndig

För att få ett hyresavtal ska du ha fyllt 18 år. För gymnasieelever gäller att föräldrarna söker och tecknar hyresavtal. Gäller endast då föräldrahemmet ligger utanför pendlingsavstånd (cirka 10 mil). Hyresavtalet är då tidsbestämt och gäller endast under studietiden. Läs mer här.

Du ska ha svenskt personnummer

För att söka lägenhet och skriva avtal måste du ha ett svenskt personnummer. Du kan ställa dig i bostadskö även om du inte har ett svenskt personnummer men du kan inte söka lägenhet eller få ett hyresavtal. Kontakta vår Marknadsavdelning om du vill ställa dig i kö och inte har svenskt personnummer. Så snart du fått svenskt personnummer besöker du Kopparstadens Bobutik och visar upp ditt svenska id-kort så att du kan börja söka lägenhet.

Du ska uppfylla Kopparstadens krav på inkomst

Du ska skriftligen inkomma med intyg om nettoinkomst som är minst hyran + normalbelopp/månad. Nettoinkomsten ska sträcka sig minst 6 månader efter avtalsdatum.

Normalbelopp är det belopp som Kronofogden beslutat om att man ska ha kvar efter att hyran är betald och som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

För 2020 är normalbeloppet:
5 002 kronor för en ensamstående vuxen
8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
2 654 kronor för barn till och med 6 år
3 055 kronor för barn 7 år eller äldre

Godkända inkomster:

 • Tillsvidareanställning
 • Visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning
 • A-kassa – minst 180 dagar kvar att få ut a-kassa
 • Aktivitetsersättning eller sjukersättning (förtidspension)
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd
 • Övriga ersättningar – graviditetsersättning, sjukersättning och handikappersättning
 • Kapitalinkomst – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst (ej likvida medel på bankkonto).

Godtagbara bidrag:

 • Bostadstillägg – för pensionärer
 • Bostadsbidrag och underhållsstöd – för ensamstående föräldrar och ungdomar under 29 år.
 • Studielån och studiebidrag – för Högskolestudenter
 • Barnbidrag – för hemmavarande barn upp till 16 år
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning – styrkt av Falu kommun

Du ska uppfylla Kopparstadens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar

Kopparstaden tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyressavtal på lägenhet.

 • Du får inte ha någon skuld till Kopparstaden eller annan hyresvärd.
 • Du får inte ha någon oreglerad skuld eller betalningsanmärkning från de senaste 12 månaderna. Om du har reglerat en skuld hos Kronofogden ska kvitto på inbetalning visas upp innan du tackar ja på ett lägenhetserbjudande.

Om du som bostadssökande har skulder och/eller betalningsanmärkningar äldre än 12 månader sker en individuell prövning. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, storlek på skulden samt om skulden är betald. Har du påbörjat en avbetalningsplan (skuldsanering) och bor hos oss, har du bara möjlighet att hyra en billigare lägenhet.

Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten

Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller görs mot folkbokföringen. För gymnasieelever där föräldrar står på avtalet görs särskild prövning.

Du ska ha en gällande hemförsäkring

Från och med avtalsdatum ska du ha en gällande hemförsäkring.

Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal för lägenhet hos
Kopparstaden

För att få ett nytt lägenhetsavtal hos Kopparstaden ska alla tidigare lägenhetsavtal sägas upp, det gäller även avtal hos andra hyresvärdar.

Du ska ha skött din relation med Kopparstaden de senaste 2 åren

Om du har misskött din relation med Kopparstaden under de två senaste åren nekas du att skriva avtal. Vid misskött relation spärras du dessutom från att göra intresseanmälningar på Kopparstadens lägenheter under två års tid. Med misskött relation räknas:

 • olovlig andrahandsuthyrning
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • vanvård av lägenhet
 • hot eller våld mot Kopparstadens personal som lett till polisanmälan
 • verkställd avhysning
 • övergiven lägenhet
 • osant intygande

Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd

När du är aktuell för att skriva avtal ska du inkomma med goda referenser från tidigare hyresvärd. Är du redan hyresgäst hos Kopparstaden gör vi intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

 

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar