Parkering

Är du i behov av parkeringsplats till din lokal eller företagslägenhet behöver du vara registrerad och stå i kön för fordonsplats. Behöver du hjälp med detta kontaktar du Marknadsavdelningen.

Vi prioriterar våra egna hyresgäster när vi förmedlar lediga parkerings- och garageplatser i centrala Falun.
För hyresgäster gäller också att vi tilldelar en plats per hushåll så länge efterfrågan på parkeringar är större än tillgången.

Här kan du läsa om Skatteverkets momsregler för hyra av parkeringsplats.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar