Kungsgårdsvägen 3, 5 och 7

Nyproduktion Kungsgårdsvägen 3, 5 och 7 i Surbrunnshagen.

Antal lägenheter: 78 stycken

42 stycken 1 rum och kök
16 stycken 2 rum och kök
13 stycken 3 rum och kök
7 stycken 4 rum och kök
Lokal: 1 matservering (100 m2)

Lägenheterna får ett strålande läge med natur och friluftsliv i närheten och dessutom butiker, kommunikationer, högskola och sjukhus inom räckhåll. Vårt fokus på cyklande visar sig genom att det kommer att finnas ett rum för laddning av elcyklar, en hobbylokal för småreparationer och en utvändig cykeltvätt att nyttja sommartid. Dessutom finns cykelparkering med tak utomhus och cykelrum inomhus. Det finns hiss i varje byggnad liksom en välrustad och energismart tvättstuga med automatisk tvättmedelsdosering. Utomhus finns parkeringsplatser, grillplatser, lekplats och avfallshantering.

Tidsplan: Klart sommaren 2022