Surbrunnshagen, etapp 2

Nyproduktion i Surbrunnshagen för etapp 2 - Furiren.

Antal lägenheter: ca 123 stycken

Projektledare: Jesper Nordin
Tidsplan: Inflyttning 2025/26

Kontakta ansvarig projektledare

Jesper Nordin

Byggprojektledare

023-458 42
jesper.nordin@kopparstaden.se