Sundborn

Nyproduktion i Sundborn.

Antal lägenheter: 24 stycken

De nya hyreslägenheterna kommer att byggas på en idag tom mark mittemot matbutiken
i Sundborns by. Planen är 24 lägenheter fördelade på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. Totalt blir det tretton 2 r o k, sju 3 r o k och fyra 4 r o k med antingen uteplats eller balkong. Husen kommer att vara uppvärmda med fjärrvärme, som ett led i ett bekvämt och hållbart liv.

Byggstart sker under våren 2021 och planeras stå klart för inflyttning under vintern 2023.

Projektledare: Matilda Öhagen
Tidsplan: Entreprenör tilldelad. Byggstart tidig vår 2021.

Kontakta ansvarig projektledare

Matilda Öhagen

Byggprojektledare

023-458 16
matilda.ohagen@kopparstaden.se

Relatede länkar

  • Mer information om fjärrvärme i sundborn