Vi bygger om innergården på Teatern

Som vi tidigare har informerat om finns läckor i tätskiktet på terrassbjälklaget som visar sig genom läckage ner till garaget. Under hösten 2020 och våren 2021 har åtgärder utförts, exempelvis byte av brunnar och omkopplade stuprör. Läckaget har minskat men det finns brister kvar som måste åtgärdas. För att komma till rätta med dem behöver hela tätskiktet repareras under hösten 2021.

Påverkar hela innergården

Peab kommer att utföra reparationen med start den 9 augusti. Det är ett omfattande arbete och dessvärre går det inte att använda innergården under hösten. Medan arbetet pågår kan störningar förekomma, som ändrade entrévägar, damm och oljud.
De hyresgäster som har ingång från innergården kommer att behöva lämna sina lägenheter tillfälligt medan arbetet pågår utanför entréerna. Berörda personer får särskild information om detta.

Vi beklagar att det blir lite rörigt under reparationsarbetet och vi gör vårt yttersta för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Om du undrar något kring reparationsprojektet, kontakta vårt Kundcenter, tel 023-458 00.

Tidsplan för ombyggnationen

Observera att planen kan komma att justeras. Vi kommer att uppdatera löpande om vad som händer i arbetet. Fram till byggstart kan innergården användas som vanligt.

Tidsplan för ombyggnation

Vecka 32

Arbetet påbörjas.

Vecka 32–34

Gården töms på planteringar, byggnader med mera.

Vecka 35

Asfalten rivs bort.

Vecka 36–41

Genomgripande arbete på innergården.

Vecka 42–46

Återställningsarbete; plattläggning, murar, planteringar med mera.

Vecka 47

Asfaltering.


Praktiska detaljer

Så här kommer praktiska detaljer att fungera under ombyggnationen:

Sophantering

Tillfälliga avfallskärl kommer att finnas på parkeringen vid Teatergränd. Där slänger du ditt hushållsavfall. Bruna kompostpåsar kommer finnas att hämta utanför tvättstugorna.

Cykelparkering

Medan arbetet pågår på innergården flyttas cykelställen undan. Du som då behöver kommer att få tillgång till cykelförråden. Kontakta Kundcenter så hjälper vi dig.

Entréer och trapphus

Mellan v.36 och v.41 går det inte att passera över innergården. Därför kommer du som bor på Engelbrektsgatan 17 D och Sturegatan 54 C och H att, under ombyggnationen, få tillgång till ytterligare entrévägar via garaget, om du inte redan har det. Du kan då passera ut och in genom någon av portarna Engelbrektsgatan 17 B, 19 A eller 19 C.

Porttelefon

Medan arbetet pågår på innergården kommer inte porttelefonen att fungera. Tänk på att du då behöver släppa in eventuella gäster manuellt. Om du får besök, berätta för dem att de kan behöva ta en annan ingång än normalt.

Teatergränd

Under hela byggperioden kommer Teatergränd att vara avstängd.

Uteplatser och balkonger

Du som har uteplats på innergården kommer att behöva flytta dina möbler under byggperioden.

Under veckorna 36-41 kommer det att läggas grus på innergården vilket orsakar buller och damm. Om du har balkong mot innergården rekommenderar vi att du täcker över möbler och saker som står på balkongen eller flyttar dem därifrån under dessa veckor.

Fönsterputs

Eftersom ombyggnationen orsakar damm kommer Peab att erbjuda fönsterputs på utsidan av alla fönster och av glasräcken mot innergården. Om du vill nyttja tjänsten behöver du kontakta Kundcenter, så återkommer vi med datum för det.