Fortsatt arbete med ombyggnationen av innergården på Teatern

Det har upptäckts läckor i tätskiktet på terrassbjälklaget som visat sig genom läckage ner till garaget. Under hösten 2020 och våren 2021 har åtgärder utförts och läckaget minskat, men det finns brister kvar som måste åtgärdas.

Från 9 augusti har arbeten med att tömma innergården och komma åt tätskiktet i terrassbjälklaget pågått. Utvärderingen efter arbetet är att det inte räcker att byta ut tätskiktet, utan hela konstruktionen ovanför bjälklaget behöver göras om. Detta är nödvändigt att göra för att undvika eventuellt framtida läckage.

Ändrad tidsplan

Som en följd av utvärderingens slutsats om terrassbjälklagets konstruktion, så kommer även tidsplanen att ändras. Som vi tidigare informerat så kommer arbetet medföra störningar som ändrade entrévägar, damm och oljud. Observera att planen kan komma att justeras ytterligare under arbetets gång.

Reviderad tidsplan för ombyggnation

Vecka 36-45

Genomgripande arbete på innergården.

Vecka 45-49

Återställningsarbete så länge vädret tillåter.

Vecka 50-

Arbetena på gården är säsongsberoende och pausas fram till våren.

Våren 2022

Murning, plantering och asfaltering.

 

Ersättning

Berörda hyresgäster kommer att bli kompenserade i form av hyresavdrag.

Uteplatser och balkonger

Under veckorna 36–45 läggs grus på innergården vilket orsakar buller och damm. De hyresgäster med balkong mot innergården rekommenderas att fortsättningsvis ha möbler och saker som står på balkongen övertäckta alternativt flyttar dem därifrån tills arbetet är klart.

Entréer och trapphus

Till och med v. 49 går det inte att passera över innergården. De hyresgäster som bor på Engelbrektsgatan 17 D och Sturegatan 54 C och H kommer att få fortsätta att passera ut och in genom någon av portarna Engelbrektsgatan 17 B, 19 A eller 19 C via garaget.

Fönsterputs

Eftersom tidsplanen ändras kommer även den erbjudna fönsterputsen på utsidan av alla fönster och glasräcken mot innergården att skjutas fram. Vi påminner om att de hyresgäster som vill nyttja tjänsten behöver kontakta Kopparstadens kundcenter, så återkommer vi med datum längre fram.

Undrar du något?

Observera att ändringar i planeringen fortfarande kan komma att ske. Har du ytterligare frågor, kontakta Kopparstadens kundcenter.

  • Kontakta kundcenter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies