Miljöpolicy

Vi i det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden ska bidra till en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad utveckling, genom minskad miljöpåverkan av den yttre miljön och bostadsmiljön i vår verksamhet.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • förvalta våra fastigheter med hänsyn till miljön baserad på de betydande miljöaspekter som berör vår verksamhet
  • uppfylla eller överträffa de lagar och krav som berör oss
  • utveckla vår personal genom information och utbildning
  • öka miljökraven bland våra leverantörer genom klara och tydliga miljökriterier vid upphandling
  • öka miljökraven bland våra hyresgäster genom informationsinsatser och tydliga regler
  • regelbundet följa upp och utvärdera vårt miljöarbete för att säkerställa vår miljöpolicy och våra formulerade mål
  • öppet redovisa vårt miljöarbete mot vår ägare, våra anställda, hyresgäster och myndigheter.
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar