Radon

Vår målsättning är att vi ska uppfylla kravet från riksdagen om ”God bebyggd miljö” vilket innebär en radongashalt under 200 Bq/m3 senast 2020 i våra lägenheter. Vår kartläggning av radonproblemet är nu klart. Arbeten pågår med de lägenheter där vi ännu inte klarar riktvärdet.

Mätsäsong

Mätningen ska utföras under de delar av året då man måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt oktober-april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre, för att få ett årsmedelvärde. Det här innebär att sommarhalvåret är den tid på året då det är lägst strålning och därför är det lämpligt att genomföra planerade åtgärder då.

När mätningen pågår är det viktigt att inte röra eller flytta dosorna eftersom resultatet kan påverkas och bli felaktigt.

Vill du veta mer?

Du kan själv påverka radonhalten i din lägenhet genom att:

• Alltid ha alla tilluftsventiler öppna
• Ha fläkten i köket stående på mittläget när du inte lagar mat
• Rengöra fettfiltret regelbundet – det förbättrar luftomsättningen

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar