Energiarbete

Tillsammans med mer än 150 allmännyttiga bostadsbolag ät vi deltagare i ett av SABOs miljöprogram kallat Klimainitiativet. Programmet samlar idag när 500 000 lägenheter över hela landet och sträcker sig fram till år 2030.

Vårt mål till 2030 är att:

  • minska vår energianvändning (el/värme) med 30 % (från 157 Kwh/kvm till 110 Kwh/kvm, med basår 2007)
  • vara helt fossilfria

Vad har vi gjort?

Sedan början av 90-talet har vi minskat vår koldioxidbelastning från 53 kg CO2/kvm till dagens 1,5 kg. Där ligger vi i toppskiktet bland samtliga bostadsbolag. Under samma period har vi minskat energianvändningen för uppvärmning från 210 Kwh/kvm till 110 Kwh/kvm – en minskning på 48 %!

Vi har ingen fossil uppvärmning kvar!

Årsskiftet 2010/11 stängde vi ner våra sista oljepannor. En till bidragande anledning till vår minskade energianvändning är bytet från direktverkande el till fjärrvärme i området Bojsenburg och övergång till fjärrvärme i stort. Genom att investera i modern teknik och styrutrustning håller vi lättare koll på vår energianvändning. Vi har bytt ut alla gamla motorvärmaruttag till nya med tids- och temperaturstyrning, vilket har bidragit till en rejäl minskning av elanvändning. Vi har även bytt ut all utomhusbelysning till LED-belysning.

Vår kraft är vindkraft.

Under 2008 väcktes vårt intresse för vindkraft och kort därefter köpte vi 2 nyuppförda vindkraftverk.

De vindkraftverk vi köpte togs i drift i augusti 2008 och står placerade i Odarslöv, strax norr om Lund i Skåne. Det är en idealisk plats för vindkraft eftersom verken är placerade på en kulle med vidsträckt öppen åkermark omkring sig och eftersom klimatet inte innehåller några vindlösa köldperioder.

Verkens effekt är på 2 MW vardera, vilket betyder att de kommer att producera c:a 9 GWh elenergi under ett normalt år. Det motsvarar hela vårt elbehov! Tillsammans med användning av biobränslebaserad fjärrvärme utgör köpet av våra vindkraftverk ett väldigt viktigt led i vår strävan att enbart använda förnyelsebar energi.

Vad gör vi idag?

  • Vi använder miljövänlig fjärrvärme.
  • Tack vare vindkraftverken är vi idag självförsörjande på fastighetsel.
  • Alla motorvärmarskåp styrs nu av tid och temperatur.
  • Våra fastigheter har snålspolande toaletter och duschar med ”sparmunstycke”.
  • Vi mäter el och vatten individuellt i över 2 000 lägenheter, detta byggs ut kontinuerligt.
  • I ett antal områden har vi miljötvättstugor – med självdoserande tvättmaskiner.
  • Antalet miljövänliga el-bilar utökas kontinuerligt.

Och mycket mer!

Vill du vet mer om vårt energiarbete? Kontakta vår Driftchef Kenneth Ahlström 023-458 00

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar