Energiarbete

Tillsammans med de andra bostadsbolagen blir vi därför föregångare inom energieffektivisering och -besparing. Kopparstaden är dessutom bland de bästa av de hundra bostadsbolagen gällande koldioxidbelastning.Vi arbetar aktivt för att öka miljömedvetenheten och minska vår miljöpåverkan. Ledstjärnan ska vara en hög miljömedvetenhet hos oss, våra hyresgäster och våra samarbetspartners.

Vårt mål till 2016 är att:

 • minska vår energianvändning (el/värme) med 20 % (från 159 Kwh/m2 till 127 Kwh/m2)
 • minska vår koldioxidbelastning till 4,0 kg/m2/år (8,4 kg/m2 år 2007).
  (Detta mål nått redan 2012, just nu ligger vår belastning på ca 3 kg/m2/år)

Vad har vi gjort?

Sedan början av 90-talet har vi minskat vår koldioxidbelastning från 53 kg CO2/m2 till dagens 3,0 kg. Där ligger vi i toppskiktet bland samtliga bostadsbolag. Under samma period har vi minskat energianvändningen för uppvärmning från 210 Kwh/m2 till 116 Kwh/m2 – en minskning på 46 %!

Vi har ingen fossil uppvärmning kvar!

Årsskiftet 10/11 stängde vi ner våra sista oljepannor. En till bidragande anledning till vår minskade energianvändning är bytet från direktverkande el till fjärrvärme i området Bojsenburg, och övergång till fjärrvärme i stort. Genom att investera i modern teknik och styrutrustning håller vi lättare koll på vår energianvändning. Vi har bytt ut alla gamla motorvärmaruttag till nya med tids- och temperaturstyrning, vilket har bidragit till en rejäl minskning av elanvändning.

Vår kraft är vindkraft.

Under 2008 väcktes vårt intresse för vindkraft och kort därefter köpte vi 2 nyuppförda vindkraftverk.

De vindkraftverk vi köpte togs i drift i augusti 2008 och står placerade i Odarslöv, strax norr om Lund i Skåne. Det är en idealisk plats för vindkraft eftersom verken är placerade på en kulle med vidsträckt öppen åkermark omkring sig och eftersom klimatet inte innehåller några vindlösa köldperioder.

Verkens effekt är på 2 MW vardera, vilket betyder att de kommer att producera c:a 9 GWh elenergi under ett normalt år. Det motsvarar c:a 95 % av vårt elbehov! Tillsammans med användning av biobränslebaserad fjärrvärme utgör köpet av våra vindkraftverk ett väldigt viktigt led i vår strävan att enbart använda förnyelsebar energi.

Vad gör vi idag?

 • Vi använder miljövänlig fjärrvärme.
 • Tack vare vindkraftverken är vi till 95 % självförsörjande vad gäller fastighetsel.
 • Alla motorvärmarskåp styrs nu av tid och temperatur.
 • Våra fastigheter har snålspolande toaletter och duschar med ”sparmunstycke”.
 • Vi mäter el och vatten individuellt i vissa fastigheter. Byggs ut kontinuerligt.
 • I ett antal områden har vi miljötvättstugor – med självdoserande tvättmaskiner.
 • Antalet miljövänliga el-bilar utökas kontinuerligt.

Och mycket mer!

Vill du vet mer om vårt energiarbete? Kontakta vår Driftchef Kenneth Ahlström 023-458 00

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar