Dalapilot för grön utveckling

Dalarnas klimat- och energistrategi visar att energiomställningen är möjlig och kan bidra till hållbar ekonomisk tillväxt! Med gemensamma krafter genomför vi nu denna strategi!

Vi inom Kopparstaden AB åtar oss att som ”Dalapilot för grön utveckling”:
– Fortsätta vårt arbete för att minska klimatpåverkan och effektivisera vår energianvändning.
– Förmedla intresset och behovet av energiomställning i våra kundkontakter.
– Agera som förebild och därigenom inspirera andra att göra goda insatser.
– Dela med oss av våra erfarenheter.

Vi har fått denna utmärkelse för att vi är en förebild bland offentligt ägda fastighetsbolag!
Det är vi för att vi ser fördelar och möjligheter med att vidta åtgärder som skapar grön utveckling. Vi har goda kunskaper om vår egen energianvändning och ett strukturerat arbete för att identifiera och genomföra åtgärder.

Vill du veta mer om vårt energiarbete?
Vår Driftchef Kenneth Ahlström besvarar gärna dina frågor, 023-458 34.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar