Vårt miljöarbete

Kopparstaden jobbar ständigt med förbättringar och effektiviseringar med fokus på minskad miljöpåverkan.

Vårt arbete bygger på att utveckla ett långsiktigt och hållbart boende, byggande och förvaltande, där medarbetare, entreprenörer och hyresgäster medverkar till att vi ständigt förbättrar oss.

Vår miljöpåverkan ligger till största delen inom uppvärmning, elförbrukning, vattenförbrukning, transporter samt påverkan vid om- och nybyggnad. Varje år sätter vi upp mål inom dessa områden och gör upp handlingsplaner för att nå de målen.

Läs mer om våra energibesparingar under Energiarbete

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar