Vårt hållbarhetsarbete

 

Vi ska bidra till ett brett utbud av lägenheter, Falu kommuns tillväxt samt arbeta för ett gott samhälle.

I all vår verksamhet är det självklart att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv. Under 2019 antog styrelsen vår hållbarhetspolicy där syfte och mål kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tydliggörs.

Syftet med policyn är att visa på det självklara att vi ständigt ska arbeta målmedvetet
för att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle idag och för kommande generationer.
Policyn ger viktiga aktörer så som ägare, hyresgäster, leverantörer och medarbetare vägledning i vilka ambitioner vi har gällande hållbarhet. Hållbarhetsarbetet bedrivs i linje med Falu kommuns styrande dokument.

Vår målbild är att Kopparstaden ska vara känt i Dalarna och Sverige för vårt tydliga och långsiktiga hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten.

Ekologisk hållbarhet – vi värnar om planeten och dess naturresurser

Vi arbetar för att ständigt minska vårt koldioxidavtryck och vår energi- och vatten-förbrukning. Vi ska minska klimatpåverkan från våra egna, leverantörernas och hyres-gästernas transporter och gemensamma klimatavtryck.

Ekonomisk hållbarhet – vi värnar om en hållbar affär

Vi säkrar den långsiktiga ekonomiska tillväxten för verksamheten utan negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Vår verksamhet
genomsyras av affärsmässighet och vi hushåller med resurser i vårt dagliga arbete.

Vi vill skapa affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar.

Vi vill ha minskade finansiella och operationella risker för god lönsamhet i bolaget.

Social hållbarhet – vi värnar om människorna

Vi prisas för fint mångfaldsarbete!

Vi värnar om människorna, sätter fokus på inkludering, trygghet och barnens boendemiljö.
Vi arbetar ständigt för att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i våra områden och
erbjuder ett brett utbud av bostäder med olika standard, geografiskt läge, storlekar
och prisnivåer utifrån hyresgästernas behov och önskemål. Vi står för alla människors lika värde och strävar efter mångfald både i våra områden och i vårt företag.

I januari 2020 fick Kopparstaden utmärkelsen Årets mångfaldsföretag 2019 i Dalarna
av styrelseakademin och Nordea. Priset skapar stolthet inom företaget, men är också
ett viktigt kvitto på att de satsningar vi gör inom framför allt social hållbarhet har effekt
och det ger oss energi att fortsätta på den inslagna vägen.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar