Våra ramavtal

Ett ramavtal innebär att ett avtal tecknas mellan en eller flera leverantörer och Kopparstaden där avtalsvillkoren är fastställa såsom prissättningsmodeller, leveranstider, garantitid o.s.v. Under avtalsperioden gör sedan Kopparstaden specifika avrop (inköp) från avtalet.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar