Lämna anbud?

Det finns ett antal krav som ditt anbud måste uppfylla och vi arbetar ständigt med att förenkla för dig när du ska lämna anbud. Ett steg i det arbetet är vårt ANBUDSFOMULÄR som finns med i alla förfrågningsunderlag. I anbudsformuläret framgår vad anbudet ska innehålla för att vara komplett och kunna antas.

Tips till dig som ska lämna anbud:

  • Läs förfrågningsunderlaget i god tid och läs också omgående eventuella kompletteringar och frågor/svar som kommer under anbudstiden.
  • Kontrollera att du uppfyller våra ställda krav.
  • Ställ frågor på allt som känns oklart och påpeka eventuella brister i förfrågningsunderlaget. Det kan vara något vi inte haft kännedom om eller som vi har missat. Ni kan ofta er bransch bättre än oss, så hjälps vi åt minimerar vi risken för att vi t.ex. ställer felaktiga krav.
  • Notera viktiga datum såsom sista datum för mottagande av anbud och sista dag att ställa frågor.
  • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om detta i god tid och inte sista dagarna före anbudstidens utgång. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.
  • Bifoga alla bilagor som krävs i förfrågningsunderlaget. I anbudsformuläret framgår vad anbudet ska innehålla för att vara komplett och kunna antas.
  • Underteckna anbudet av behörig firmatecknare.
  • Lämna anbudet senast sista inlämningsdag, vi tar inte hänsyn till ett anbud som kommit in för sent.
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar