Styrelsen

Kopparstaden har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse. Kopparstadens årsstämma valde den 17 maj 2019 en ny styrelse. Styrelsen sitter till maj 2023.

Styrelsemedlemmar

Gustav Kyrk
Ordförande
(M)
Charlotte Oster
Vice Ordförande
(S)
Björn Ljungqvist
Ledamot
(M)
Göte Persson
Ledamot
(C)
Susanne Martinsson
Ledamot
(C)
Malin Nissinen
Ledamot
(V)
Larry Palmén Logren
Ledamot
(S)
Michael Svensson
Personalrepresentant
Vision
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar