Hur kan vi samarbeta?

Nivå 1

Nivå 1 innebär att Kopparstaden har ett konkret uppdrag som ska utföras, exempelvis utdelning av kundtidning eller grilla korv vid en kundaktivitet

Föreningen bidrar med

 • Arbetsinsats

Kopparstaden bidrar med

 • Ersättning i form av pengar

Nivå 2

Nivå 2 innebär att Kopparstaden har planerat en aktivitet där er verksamhet ska bidra till aktiviteten i form av en hyresgästupplevelse. Det kan till exempel vara en invigning av en ny fotbollsplan där föreningens medlemmar spelar fotboll med hyresgästerna i området.

Föreningen bidrar med

 • Medlemmars kunskap, engagemang och närvaro

Kopparstaden bidrar med

 • Aktivitet
 • Plats för aktivitet
 • Projektledning (planering, genomförande, utvärdering)
 • Ersättning i form av pengar

Nivå 3

Nivå 3 innebär att föreningen och Kopparstaden planerar en aktivitet som sedan föreningen ansvarar för och genomför fullt ut. Förslag på aktivitet kan komma från antingen föreningen eller Kopparstaden. Exempel på en sådan aktivitet kan vara kontinuerligt återkommande aktiviteter i ett bostadsområde, tex aktivitetsledare under sommarlov eller ett motionslopp som erbjuds alla hyresgäster.

Föreningen bidrar med

 • Medlemmars kunskap, engagemang
  och närvaro
 • Projektledning (planering, genomförande, utvärdering)
 • Arbetsinsatser

Kopparstaden bidrar med

 • Plats för aktivitet
 • ”Bollplank”
 • Ersättning i form av pengar

Förutsättningar för att kunna ansöka

Föreningen

Föreningen ska arbeta för jämlikhet, allas lika värde, laglighet och alkohol- och drogfrihet.

Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Falu kommun utan vinstsyfte och vara politiskt och religiöst oberoende.

Aktiviteten – nivå 2 och 3

Aktiviteten ska vara öppen för alla våra hyresgäster – jämlikhet, allas lika värde, alkohol- och drogfritt och laglighet ska råda.

Aktiviteten ska ske på tidpunkter på dygnet kopplat till hyresgästernas förutsättningar.

Aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagare och inget krav på medlemskap ska ställas.
I undantagsfall kan en lägre avgift för deltagande/medlemsavgift tas ut (nivå 3).

Återrapportering

Efter utförd aktivitet ska föreningen återrapportera till Kopparstaden.

Återrapporteringen ska ske inom två veckor efter utförd aktivitet och skickas till sponsringsansokan@kopparstaden.se. Den ska innehålla information om hur aktiviteten gick. Till exempel hur många som kom, ålder, kön, vad var bra, vad kunde ha gjorts bättre etc.

Detaljer för att kunna lämna in ansökan

Vad ska ansökan innehålla

 1. Kort beskrivning av er förening; typ av verksamhet, antal medlemmar, värdegrunder mm.
 2. Vilket samarbete är ni intresserad av, nivå 1, 2 eller 3.
 3. Om nivå 2 och 3 – ange idéer på vad ni kan erbjuda för typ av aktivitet.
 4. Under vilken period kan ni erbjuda er aktivitet (ange datum).
 5. Hur många hyresgäster kommer ni nå med föreslagen aktivitet.
 6. Ange vilken summa pengar ni önskar få i bidrag till er förening.
 7. Kontaktuppgifter.

Formulär för att ansöka om sponsringssamarbete

Kopparstadens hantering av ansökan

När Kopparstaden bedömer föreningens ansökan tittar vi på:

 • Att föreningen lever upp till våra krav på er som föreningen.
 • Om aktiviteten bidrar till Kopparstadens målsättning.
 • Hur många hyresgäster som beräknas nå?
 • Är aktiviteten ett bra komplement till andra aktiviteter (vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster ett brett utbud av aktiviteter)?
 • Känns efterfrågad summa pengar realistisk i förhållande till erbjuden aktivitet?

Eventuellt avslag på ansökan grundas på ovan punkter eller att utrymme i budget saknas.

Kopparstadens ambition är att meddela föreningen inom två veckor om er ansökan medför samarbete eller inte.

I de fall samarbete ska ske kommer ett avtal att tecknas mellan oss.

Kontakta sponsringansvarig

Anette Mååg
Sponsringsansvarig
023 – 458 48
sponsringsansokan@kopparstaden.se

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar