Pressmeddelande 14 March 2018

Ny Bygg- och utvecklingschef på Kopparstaden

Kopparstaden, Dalarnas största bostadsbolag, har rekryterat Johan Appelberg, regionchef på Sweco som ny Bygg- och utvecklingschef efter Leif Kajblad som går i pension till sommaren. Kopparstaden står inför stora utmaningar under de kommande åren med underhåll av miljonprogramsområdena, samtidigt som nyproduktionstakten ökar. Bolaget har valt att göra mycket i egen regi vad…

Pressmeddelande 9 February 2018

40 nya studentlägenheter för Högskolan Dalarnas studenter i Bojsenburg.

Hösten 2019 står Kopparstadens nya studenthus, Student 27, klart för inflyttning. Bygget påbörjas under första halvåret 2018 och till totalentreprenör har Byggarna utsetts. Samtliga lägenheter i huset kommer bestå av ettor med kök och hyran blir under 4.000 kronor per månad. -Studenterna är en viktig målgrupp för oss. Efterfrågan på…

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar