Pressmeddelande 10 October 2018

OBOS köper Kopparstadens radhustomter i Surbrunnshagen

Idag har avtal träffats mellan Kopparstaden och OBOS om försäljning av 18 radhustomter i området Surbrunnshagen till ett pris av 7,25 miljoner kronor. Surbrunnshagen är ett nytt område mellan Övre Norslund och Majoren som medger upp emot 500 bostäder när allt är färdigbyggt. Kopparstaden äger området men avsikten är att…

Pressmeddelande 27 June 2018

Samarbete gör det enklare för Dalastudenter att hitta boende

Kopparstaden, Tunabyggen, Dalarnas studentkår, Högskolan Dalarna, Falu Kommun och Borlänge Kommun har tillsammans under året etablerat en bostadsstyrgrupp. Bostadsstyrgruppen har till uppgift att samarbeta för att skapa förutsättningar för studenter vid Högskolan Dalarna att hitta boende. Genom samarbetet kan Högskolan Dalarna och Dalarnas studentkår göra kommunerna och bostadsbolagen involverade i…

Pressmeddelande 4 June 2018

Tillsammans med hyresgästerna utvecklar Kopparstaden nedre Norslund

Nedre Norslund är ett levande bostadsområde i Falun där det bor många barn och ungdomar. Det är ett segregerat område där vi på Kopparstaden arbetar för att minska utanförskapet och skapar möjligheter till gemenskap och rörelse. Många står utanför föreningslivet och därför samarbetar vi med lokala föreningar som regelbundet finns…

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar