Kriterier för utlottning av hyror

Kriterier för att få delta i utlottning av gratis hyra under Kopparstadens jubileumsår 2022

  • Du måste ha ett giltigt hyresavtal hos Kopparstaden
  • Du måste ha ett förstahandsavtal
  • Du måste bo och vara folkbokförd i lägenheten
  • Du får inte ha en pågående andrahandsuthyrning
  • Du måste ha betalat alla dina hyror i tid
  • Du får inte ha haft några störningsärenden hos Kopparstaden (*)
  • Anställda och styrelsemedlemmar hos Kopparstaden får ej vara med i utlottningen
  • Att vi får publicera vinnarens namn på vår hemsida, samt att vinnaren vid förfrågan ställer upp på reportage i vår tidning BO.

Kopparstaden kommer att dra två vinnare per månad som måste uppfylla våra ovannämnda kriterier. Vinnarna publiceras kvartalsvis på vår hemsida.

Vi stämmer av med vinnaren att vi får publicera namn på vår hemsida och ett eventuellt reportage i BO, i annat fall dras en ny vinnare.

Endast en vinst/person/lägenhet.

(*) Intern notering: max ett krav – kan vara en direkt lgh/p-plats där kravet missats att tagits bort, dock nolltolerans på störning, det vill säga att hyresgästen under de senaste två åren ska haft en god relation med Kopparstaden.

Gratishyran kommer att regleras på nästkommande månads hyresavi. Undantag för januari, februari, mars som kommer att regleras på majhyran.

Relaterat innehåll och länkar

Kopparstaden 75 år

Vi fyller 75 år under 2022! Här kan du hitta mer information våra evenemang under året.