Visning av lägenheter under coronapandemin

Vi förändrar våra rutiner för visning av lägenheter under de särskilda omständigheter som råder till följd av Coronaviruset och covid-19.

Om du sagt upp din lägenhet och ska visa den för kommande hyresgäster:

 • Erbjud i första hand bilder av lägenheten via mejl istället för en fysisk visning.
 • Om du ordnar en fysisk visning måste alla i ditt hushåll vara fullt friska.
 • Informera den som ringer och ber om en visning att personen måste vara fullt frisk.
 • Bjud in en och en till visning och be personerna att komma ensamma, om möjligt.
 • Håll 2 meters avstånd till varandra under visningen.

Om du får inbjudan till visning:

 • Ring nuvarande hyresgäst och föreslå att du får bilder på lägenheten eller kom överens om en fysisk visning med restriktioner.
 • Observera att alla i ditt hushåll måste vara fullt friska för att få en fysisk visning.
 • Håll 2 meters avstånd till varandra under visningen.
 • Om det är Kopparstadens marknadsavdelning som visar lägenheten kommer du att få bilder skickade istället för en fysisk visning.

Relaterade länkar

 • Kontakta Kundcenter
 • Frågor och svar inom Kopparstaden under coronapandemin