Frågor och svar

För att kunna ta ställning till anbudslämning Surbrunnshagen så behöver vi få ta del av Bilagor A, B, C, D som hör till Exploateringsavtalet. Jag kan inte hitta dom vare sig i förfrågningsunderlaget eller på hemsidan?

De finns inte med eftersom de är en del innan detaljplanen togs (ex. kalkyl är en uppgörelse som gäller Kopparstaden och Falu Kommun). Det färdiga resultatet finns i de handlingar vi lagt ut, exklusive bilaga D.

Bilagorna är följande:

A: Detaljplan

B: ÖK om fastighetsreglering mellan Kopparstaden och Falu Kommun

C: Kalkyl för Falu Kommuns åtagande gällande infrastruktur.

D: Rutin i samband med åtgärder som gränsar till allmän plats.

Bilaga A finns i i materialet på vår hemsida.

Bilaga B och C är internt material.

Bilaga D finns nu på vår hemsida (3 b).

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar