Försäljning

Försäljningsprospekt Surbrunnshagen

I området Surbrunnshagen, någon kilometer från Falu centrum, erbjuder Kopparstaden två byggrätter till försäljning där det finns möjlighet att bygga 18 radhus.

Surbrunnshagen är ett av Faluns mest centrala område för nyproduktion med möjlighet att bygga uppemot 500 bostäder. Området ligger strax söder om regementet. Detaljplanen som antogs 2016 vill åstadkomma en så kallad trädgårdsstad med blandad bebyggelse både vad gäller höjder och typ av hus, kvartersstruktur och grönytor vilket kommer att attrahera många målgrupper.

Kopparstaden söker nu en köpare som erbjuder ett spännande koncept och med en annan upplåtelseform än hyresrätter, mest troligt bostadsrätter eller egna hem. Det blir ett bra komplement till de hyresrätter Kopparstaden kommer att bygga.

Anbuden ska vara inne senast 31 maj och affären beräknas vara klar till sommaren. Byggstart beräknas till våren 2019.

För mer information kontakta Pernilla Wigren vd Kopparstaden på 023-458 58.
Intressenter kan kontakta Hasse Persson på Kopparstaden, 023-458 82.

Du hittar försäljningsprospekt med tillhörande bilagor nedan

2018-04-25

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar