Miljö

För att systematiskt arbeta med miljöfrågor har vi på Kopparstaden tagit fram ett miljöledningssystem, där vi skapar rutiner och delegerar ansvar för att utvecklas och bli bättre. Vårt miljöledningssystem hjälper oss att utveckla ett långsiktigt och hållbart boende, byggande och förvaltande, där medarbetare, entreprenörer och hyresgäster medverkar till att vi ständigt förbättras.

Vår miljöpåverkan ligger till största delen inom uppvärmning, elförbrukning, vattenförbrukning, transporter samt påverkan vid om- och nybyggnad. Varje år sätter vi upp mål inom dessa områden och gör upp handlingsplaner för att nå de målen.

Läs mer om våra energibesparingar under Energiarbete!

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar