Ansvariga chefer

Förvaltning

Bovärdschefer

Patrick

Bovärdschef för Centrum, Norslund, Järnet, Hälsinggården, Svärdsjö, Sundborn, Korsnäs, Hojsö, Vika

023-45855
Patrick.Kaemmerle@kopparstaden.se

Cecilia

Bovärdschef för Kvarnberget och Främby

023-45817
Cecilia.Walker@kopparstaden.se

Maja

Bovärdschef för Herrhagen, Bojsenburg, Britsarvet

023-45878
Maja.kronvall@kopparstaden.se

Fastighet och underhåll

Pär

Chef för besiktning, mark, projektledare skador, lokalavtal

023-45874
Par.Elfsberg@kopparstaden.se

Fastighetsservice

Johan

Chef för snickare, VVS, målare, golvläggare, servicetekniker

023-45886
Johan.Bodin@kopparstaden.se

Inköp

Åsa

Inköpschef, försäkringar

023-45890
Asa.Lindstrom@kopparstaden.se

Personal

Utveckling

Sandra

Bygg- och utvecklingschef

sandra.gossas@kopparstaden.se

Drift och energi

Kenneth

Energi- och miljöchef

023-45834
Kenneth.Ahlstrom@kopparstaden.se

Ekonomi

Marknad

Anna

Chef för kundcenter, uthyrning och kommunikation

023-45821
Anna.Timander@kopparstaden.se