Kultur

En företagskultur är summan av alla medarbetares agerande. Det vi gör i vår vardag formar vår kultur. Inte desto mindre är det otroligt viktigt att företagskulturen är bra. Vi har valt följande uttryck för att sätta vår kultur.

Gilla kunden
Vi ser varje kundmöte som en möjlighet att stärka vårt anseende.

Affärsmässiga
Vi räknar både kostnader och intäkter innan vi fattar beslut.

Nyfikna
Ny teknik och lösningar intresserar oss men vi måste inte alltid vara först.

Reflekterande
Vi följer upp beslut, lär av våra misstag och stärks av det vi gjort bra.

Med glädje och lust
Det finns ingen motsättning i att ha roligt och vara seriös.

Förtroende
Vi håller vad vi lovar och överträffar då och då förväntningarna.

Respekt
Vi ska visa respekt för varandra, ingen är perfekt.

Långsiktiga
Vi tänker på nästa generations hyresgäster och förvaltare idag.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar