Vad vi erbjuder

Ersättning

 • Månadslön

 Övriga förmåner

 • Flextid
 • Föräldralön (extra föräldraersättning)
 • Tjänstepension
 • Andra försäkringar via kollektivavtal
 • Friskvårdsbidrag
 • Motion på arbetstid 1 h/v
 • Företagshälsovård
 • Tekniska hjälpmedel för din befattning

Kultur och värderingar

 • Individuell prestation belönas
 • Kollektiv prestation belönas
 • Kreativitet och skapande arbetssätt
 • Strukturerade arbetssätt
 • Fokus på analytiskt och tekniskt duktiga medarbetare
 • Fokus på socialt begåvade medarbetare

Personlig utveckling

 • Goda interna karriärmöjligheter
 • Påverkan av den egna utvecklingen
 • Frekvent och konstruktiv feedback
 • Utbildning/kompetensutveckling inom relevanta områden
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar