Uppsägning

Din uppsägningstid är tre (3) kalendermånader och räknas från den månad din uppsägning ankom och registrerades hos Kopparstaden. Uppsägning ska ske personligen vid besök i bobutiken eller skriftligt via post eller e-post. Om den sista infaller på en helgdag räknas uppsägning som inkommer med post eller mejl följande vardag före kl 12.00. Om det finns två parter på avtalet kan den ene säga upp hela avtalet och det är upp till den andre att omgående kontakta Kopparstaden för att göra anspråk på lägenheten.

Undantag för uppsägningstid:

  • Om du byter lägenhet inom Kopparstaden kan du få möjlighet till (2) uppsägningsmånader.
  • Uppsägning för flytt till vård- och omsorgsboende. En (1) kalendermånad, vid uppvisande av ditt nya kontrakt.
  • Uppsägning av dödsbo. En (1) kalendermånad om uppsägning inkommer inom tre månader efter dödsfallet. I annat fall gäller tre (3) månader. Intyg från skatteverket/begravningsbyrå ska uppvisas samt underskrift och legitimation från samtliga dödsbodelägare.

Vid uppsägningstillfället bokas en avflyttningsbesiktning. Denna besiktningstid bokas inom två veckor. Besiktningen innebär kontroll av ytskikt, slitage, samt fukt i badrum och kök. Om besiktningen inte är godkänd, får hyresgästen (om möjligt), chans att återställa till godkänt skick senast sitt avflyttningsdatum, alternativt skapas en faktura som ska vara betald senast vid utflytt för återställande av Kopparstaden.

Efter godkänd besiktning läggs lägenheten ut på Kopparstadens hemsida under ”Sök ledigt” och därefter ska du som hyresgäst vara behjälplig vid visning av lägenheten. Läs gärna mer om vad som förväntas av dig under avtalstiden, i våra uthyrningsregler. OBS! Vi förändrar våra rutiner för visning av lägenheter under de särskilda omständigheter som råder till följd av coronaviruset covid-19. Läs mer här!

Senast på avflyttningsdatumet kl 12.00 ska en slutbesiktning vara godkänd. Om besiktningen inte godkänns beställs städning och avflyttande hyresgäst faktureras kostnaden.

Om den avflyttande och som den inflyttande hyresgästen kommer överens om ett tidigare inflyttningsdatum kan annan överenskommelse göras med Kopparstaden. Kontakta Marknadsavdelningen för mer information.

För fullständiga uthyrningsregler, läs mer här.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar