Överlåtelse

För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla Kopparstadens grundkrav.

Godtagbara skäl till överlåtelse av hyresavtal är:

 • Separation – en part på avtalet
  Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad köpoäng nollställs för den som tar över hyresavtalet. 
 • Separation – två parter på avtalet
  Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta Kopparstaden om han/hon vill bo kvar i lägenheten. I samband med separationen görs en bedömning om den part som ska bo kvar uppfyller Kopparstadens grundkrav.
 • Dödsfall
  Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att Kopparstadens grundkrav uppfylls. Kvarboende får behålla sina köpoäng.
 • Överlåtelse till närstående
  En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbott med i tre år och som är folkbokförd på samma adress. 
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar