Öppna ditt hem

Öppna ditt hem

Falu kommun har stora behov av att hitta boenden till nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd.

Med anledning av det har de lanserat projektet Öppna ditt hem där man söker dig som har en stor bostad med möjlighet att hyra ut  delar av den.
Om du är intresserad och har möjlighet att bistå ombes du ta kontakt med
Projektledare, Cia Embretsen
Telefon: 023-87753
E-post: cia.embretsen@falun.se

Kommunens riktlinjer för Öppna ditt hem

Caroline och Ingemar har öppnat sitt hem för Yassir

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar