Information till entreprenörer/leverantörer/konsulter

Av hänsyn till att inte smitta våra hyresgäster har vi tills nu endast utfört akuta ordrar hos riskgruppen 70+.
Då handtvätt och avstånd har visat sig begränsa smittspridningen kommer vi nu utöka att även göra andra nödvändiga och av kunden efterfrågade åtgärder. (Kopparstaden gör bedömningen)

Det viktigaste, är för både hyresgästens och din egen hälsas skull: tvätta händerna, håll avstånd (tex hyresgäst är inte hemma eller i annat rum) och gå inte in i en lägenhet om du själv tillhör riskgrupp eller känner symptom.

 

Uppdaterat 2020-06-18
______________________________

Kopparstaden AB följer de allmänna riktlinjerna i Sverige på grund av den pågående pandemin. Vårt fokus är att dämpa oro med information, skydda riskgrupper och hjälpa till att minimera smittspridning. Det medför en del restriktioner som direkt eller indirekt även påverkar er verksamhet.
Nedanstående förhållningsregler gäller från nu och tillsvidare. Kontakta respektive avtalsägare inför era arbeten och vid eventuella frågor.
• Vi utför endast akuta arbeten på våra +55- och trygghetsboenden. Se följande adresser.
• Vi utför endast akuta arbeten på Falu kommuns vård- och omsorgsboenden, LSS- och gruppboenden. Se följande adresser.
• Vi utför endast akuta arbeten hos samtliga hyresgäster som är från 70 år eller på annat sätt tillhör riskgrupp.
• Vi genomför inga inventeringar i lägenheter
• Vi deltar/utför möten med externa parter digitalt (Skype/Teams).
• Vi deltar i fysiska möten när vår närvaro är nödvändig och efter kontroll av sjukdomsläget gällande övriga deltagare.

Vi förväntar oss av dig som samarbetspartner att:
• Samtliga inför en arbetsdag kontrollera sitt hälsotillstånd och stanna hemma vid känning av symtom som torr-hosta, feber och andningsbesvär.
• Beakta god hygien och följa allmänna råd om att tvätta händerna, nysa i armveck och desinficera händerna regelbundet.

Här kan du ta del av den specialrutin som tagits fram för hantering av information i samband med felanmälan i vår portal.

_____________________________

Stödmaterial vid besök hos hyresgäst:

  • Talmanus på svenska, engelska, arabiska och somaliska med frågan om någon i hushållet har symptom för coronaviruset covid-19.
  • Talmanus med information på engelska, arabiska och somaliska om att hålla avstånd under pågående arbete hos hyresgäst.
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar