Frågor & svar försäljning av lägenheter Korsnäs och Hosjö

Preliminär tidsplan

December Försäljningsprospektet har skickats ut
Januari Visningar
24 januari Intressenter lämnar indikativa bud
Februari – mars Urval av intressenter som får fortsätta processen
April – maj Avtalstecknande
Maj-juni Övertagande

Observera att detta är en preliminär tidsplan, exempelvis kan övertagandet bli förskjutet beroende på hur processen fortlöper.

Vad ställer ni för krav på den nya ägaren?
De ska vara ett seriöst bolag med bra referenser
Ha som affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter
Ha en trovärdig organisation för lokal förvaltning
Betala bra

Vad gäller underhåll i lägenheterna?
Underhållet i våra lägenheter inte tidssatt utan behovsstyrt. Hur en ny fastighetsägare väljer att organisera sitt invändiga underhåll vet vi inte.

Vad händer med det planerade underhållet i områdena?
Det blir upp till den nya ägaren att besluta om. Vi kommer informera köparen om när och hur vi hade tänkt med renoveringen om vi fortsatt ägt fastigheterna.

Det garage som nu byggs på Stationsvägen, går det med i köpet?
Ja.

Vad händer med parkeringsplatser och p-biljetter?
De parkeringsplatser som ingår i den delen som vi avser att sälja följer med i köpet. Inköpta P-biljetter kan man fortsatt nyttja på Kopparstadens parkeringar. Hur den nya ägaren väljer att hantera gästparkeringarna vet vi inte.

Vad händer med mina köpoäng?
Ingenting, så länge du aktiverar dig minst en gång per år så står du kvar i Kopparstadens kö.

Hur ställer man sig i kö till den nya hyresvärden?
Det vet vi inte förrän vi har en köpare, då får de redovisa hur de tänker hantera uthyrningen.

Får jag fortsatt trohetsbonus?
Inte per automatik, det är upp till den nya ägaren att besluta.

Kommer bovärdarna vara kvar?
Nej de är fortsatt anställda hos Kopparstaden.

Vad gäller om jag hyr ut i andra hand?
Är det en godkänd andrahandsuthyrning så påverkas den inte, däremot kan den nya ägaren ha en annan syn vad gäller eventuell förlängning.

Får vi möjlighet att träffa den nya ägaren innan övertagande?
Ja, vi kommer kalla till ett möte med den nya ägaren så fort avtalet är klart.

Måste jag flytta?
Nej. Du har besittningsrätt till din lägenhet genom ditt hyresavtal.

Innebär det att jag ska köpa min lägenhet?
Nej.

Kommer lägenheten göras om till bostadsrätt?
Nej.

Behöver jag göra någonting?
Nej.

Försäljningen gäller:
Vallvägen 1-6
Bruksgatan 2-4
Stationsvägen 22

Ställ gärna fler frågor via vår Frågeportal, där fler har möjlighet att ta del av frågor och svar.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar