Elförbrukning

Kostnaden för den el du förbrukar debiteras av ditt elhandelsföretag. När du tecknade ditt hyresavtal och om du inte sedan aktivt väljer elhandelsföretag kommer Falu Energi & Vatten att leverera och debitera din el till ett tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är ett högre pris än om du aktivt väljer leverantör och avtalsform. Du kan läsa mer om hur Falu Energi & Vatten sätter sitt elpris här. Om du vill byta elhandelsföretag besök gärna energimarknadsinspektionens jämförelsetjänst Elpriskollen för att jämföra och få förslag på elhandelsavtal.

Kostnaden för hushållsel är uppdelad i två delar: en kostnad för elnätet, enkelt uttryckt de ledningar och kablar som behövs för att transportera elen från produktionskällan till slutförbrukning i din lägenhet och en kostnad för den faktiska elen som passerar genom elnätet. Kostnaden för elnätet är inte valbar utan debiteras av Falu Energi & Vatten och består av en fast årlig kostnad samt en rörlig kostnad per förbrukad KWh. Läs här om du vill veta mer om elnätskostnaden.

Kopparstaden är även elhandelsföretag
De fastigheter som Kopparstaden AB levererar el till är: Kaserngården 8 (Studentboendet B-Kasern), Trädgårdsgränd 2-14, Herrhagsvägen 55, Yxhammargatan 6 (Hyttkammaren) och Norra Järnvägsgatan 20  (Studentboendet Britsen). Bor du i någon av dessa fastigheter har du inte möjlighet att välja elleverantör. Kopparstaden har som ambition är att du som kund ska betala ett lägre elpris i jämförelse med vad andra leverantörer kan erbjuda och har ett rörligt pris där kostnaden för elnät och el ingår. Har du Kopparstaden som elleverantör ser du kostnaden för din el på din hyresavi och du kan följa din elförbrukning på Mina sidor eller i vår bostadsapp.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar