Bojsen_miljöbild_sommar

Dags att flytta in?

Bovärd

I alla områden finns en eller flera Bovärdar som ansvarar för fastigheten samt utomhusmiljön i området. Det är Bovärden som uppdaterar trapphusregistret när du flyttar in. I alla trapphus finns bild och kontaktuppgifter till din Bovärd. Notera att våra Bovärdar ringer från hemligt nummer.

El

När du flyttar in anmäler vi det till Falu Energi och Vatten (FEV) så att du får ett elabonnemang. Ett elabonnemang hos FEV har alla som är boende i Falu Kommun och avtalet följer tiden för ditt hyresavtal. Om du inte gör ett eget val av elleverantör är det också FEV som förser dig med hushållsel och avtal om det. När du flyttar ut är det sedan du som hyresgäst som säger upp dina abonnemang. Ska du flytta in på Trädgårdsgränd, Yxhammargatan, Kaserngården, Britsen eller Herrhagsvägen 55 kommer du debiteras el av Kopparstaden förvaltning AB. Du behöver inte teckna eller säga upp detta avtal utan det sker automatiskt.

Vatten

Kall- och varmvatten är inkluderat i hyran om inget annat står angivet i annonsen under ”övrigt”. På några adresser mäter vi dock individuellt, så kallad IMD, läs mer om Individuell Mätning och Debitering här, och vilka adresser det gäller.

Förråd

Behöver du ett extra förråd? Förråd söker du på samma sätt som du söker lägenhet. Gå in under Sök förråd och anmäl intresse!

Hemförsäkring

Alla som bor hos oss ska ha en gällande hemförsäkring. Detta är för att du ska skydda dina personliga ägodelar vid en eventuell brand, vattenskada, inbrott eller annan skada. Om det uppstår en skada kan du via din hemförsäkring få ersättning för eventuella kostnader.

Inflyttning

Innan flytten ska du i god tid höra av dig till din bovärd där ni kommer överens om och plats för överlämnande av nycklar och introduktion. Tänk på att du måste legitimera dig och visa kvitto på att du betalat första hyran. Första hyran kan du betala med kort i Bobutiken. Nycklarna lämnas ut första vardagen i månaden, tidigast kl. 12.00.
Om du kommer överens med avflyttande hyresgäst att du kan flytta in tidigare ska du komma ihåg att reglerna för andrahandsuthyrning gäller fram till den dag ditt kontrakt träder i kraft. Kontakta marknadsavdelningen om detta ska ske så att ni kan få information om praktiska saker såsom nyckelöverlämning, städning mm.

Jour

Inträffar det katastroffall mellan 16 och 07 ska det anmälas till vår jour. Läs mer under Jouren.

Brand

I varje lägenhet finns en brandvarnare som ska vara funktionskontrollerad. Den stora brandvarnar-testar-dagen är 1:a advent varje år. Om din brandvarnare inte fungerar – kontakta omgående Kundcenter 023-458 00 eller gör en felanmälan på ”mina sidor”. Om du upptäcker brand: Larma via 112. OM du har möjlighet – varna grannarna och påbörja evakuering och eventuellt släckningsarbete. Sätt dig i säkerhet, stäng fönster och dörrar för att förhindra att branden sprider sig. Klicka här för att ta del av Föreningen Räddningskårer i Samarbetes film om brandskydd.
Här kan du även ta del av information gällande brandfarliga vätskor och gasol för flerbostadshus.

Källsortering

På Kopparstaden värnar vi om miljön och därför är det viktigt att du källsorterar dina sopor. I ditt sophus ser du vilka inlämningsmöjligheter som finns. Sådant som inte kan slängas i sophus lämnas in på kommunens återvinningsstationer eller vid återvinningscentralerna på Ingarvet, i Svärdsjö eller i Bjursås. Tänk på att knyta ihop hushållssoporna ordentligt och att slänga kompost i avsedda påsar. Osäker på hur du sorterar. Här hittar du Sopsorteringsguiden.

Parkering

Kopparstaden hyr ut parkeringsplatser eller garage, med eller utan motorvärmare. Under Sök parkering ser du vad som finns ledigt.
Gästparkering finns på de flesta områden och parkeringsbiljett kan köpas via vårt kundcenter. Du kan även betala via Falu P:s app eller via sms. Här är instruktionen för respektive parkeringsyta. Fordon med tillstånd att parkera på platser avsedda för rörelsehindrade har rätt till fri parkering på alla våra gästparkeringar. Osäker på hur motorvärmaren fungerar? Här är manualen.

Felparkerat fordon eller fel på p-automaten? Ring vårt p-bevakningsföretag på telefon 0771-96 90 00.

Tvättstuga

Tvättstugan är gemensam för alla boende i huset. Bokningssystemet varierar beroende på var du bor, kontakta vårt kundcenter för mer information. Det finns även grovtvättstugor på Kvarnberget och på Bojsenburg – läs mer under Övriga tjänster.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar