Byta lägenhet

Har du ett förstahandskontrakt med Kopparstaden kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt*.

Mina sidor, under Bytestorget, kan du hitta annonser eller lägga ut en egen annons. För att publicera en annons måste du vara inloggad.
När du hittat någon du vill byta bostad med fyller du i en blankett som du lämnar in till marknadsavdelningen i vår Bobutik.

Förutsättningen för ett lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden/bostäderna sägas upp enligt hyreslagen § 42. Om du är hyresgäst hos Kopparstaden ska du ha bott i din lägenhet i minst 12 månader för att få ansöka om byte.

Du ska också anses ha beaktansvärda skäl för bytet, till exempel:

  • Din familj har blivit större eller mindre och behöver mer eller mindre utrymme.
  • Din ekonomi har förändrats.
  • Du eller någon annan i familjen har fått fast arbete på annan ort.
  • Du ska studera på annan ort.

Ansökningsblanketten måste vara undertecknad av båda parter och komplett när den lämnas in. Den som byter till ett dyrare boende hos Kopparstaden, eller blir ny hyresgäst, ska lämna sina inkomstuppgifter och uppfylla kraven enligt våra uthyrningsregler. Blanketten med bilagor ska lämnas in minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.

Vad händer när min ansökan är inlämnad?

  • Vi meddelar inom 2 veckor om ansökan kan godkännas
  • Besiktning bokas för den eller de som har kontrakt hos Kopparstaden
  • Besiktning genomförs. (Vid eventuell skada i lägenheten stoppas bytet)
  • Vid godkänd besiktning kallas ni till kontraktsskrivning i Bobutiken
  • Inget byte får ske innan föregående punkt har utförts

Du kan läsa mer om byte i Jordabalken 12 kap § 35 och på Hyresgästföreningens hemsida.

Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt men du kan ansöka om det.

De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet och du måste själv aktivera dig igen för att börja samla nya.

* Från och med 2017-11-30 kan du inte längre ansöka om byte till villa eller bostadsrätt.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar