Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid har du rätt att hyra ut lägenheten i andra hand. Du måste ha ett tillstånd av oss. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, max 1 år. Mer information och tillstånd, hör av dig till andrahandsuthyrning@kopparstaden.se. Din ansökan ska lämnas in minst två veckor före dess att du önskar hyra ut din bostad. Ansökan måste vara komplett när du lämnar in den, det betyder att du ska ha en kopia på ditt nya anställningsintyg/studieintyg som bekräftar flytt till annan ort, samt inkomstuppgifter och boendereferens från den du önskar hyra ut till. Om detta saknas anses din ansökan inte vara komplett och du kommer ombes att återkomma.

Godkända skäl för ansökan är:

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort (ej pendlingsbart avstånd) eller i annat land.
  • Särskilda familjeförhållanden. 
  • Provbo sambo (upp till sex månader).
  • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader och bokningsbekräftelse på utresa ska bifogas i ansökan). 
  • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. 
  • Andra beaktansvärda skäl. Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytningen till den. 

Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav för skulder och betalningsanmärkningar och skötsel. Ett skriftligt godkännande krävs från Kopparstaden. Ansökan om andrahandsuthyrning görs via den här blanketten, du kan också hämta den i vår Bobutik. Ansökan beviljas normalt sex månader eller max ett år, därefter kan du ansöka om förlängning i upp till 11 månader. Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Kopparstaden vilket leder till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren. Regelbundna kontroller görs i Kopparstadens bestånd.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att inga störningar sker. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan, läs mer på Hyresgästforeningen. Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet.

 

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar