Annat på gång

Sidan senast uppdaterad

Tillsammans med hyresgäster, polis, Faluns BRÅ, ungdomsstödjare och
SBB samverkar vi på Kopparstaden för att skapa ett tryggare Bojsenburg. Genom vårt gemensamma arbete har vi alla förutsättningar för att lyckas. Arbetet kommer ske både på kort och lång sikt och vi ska göra vad vi kan för att Bojsenburg ska upplevas tryggt för alla - stora som små.

Boendegrupp

Vi har startat upp en boendegrupp för Bojsenburg. Syftet med gruppen är att vara
en referensgrupp för idéer och frågor som kommer upp i Bojsenburg.

Vill du vara med? Vi söker fler yngre hyresgäster till boendegruppen! Det är viktigt för oss att hyresgäster i alla åldrar ska känna sig delaktiga och att vi tillsammans strävar åt samma håll. Hör av dig till nedan kontakt om du önskar delta i boendegruppen - eller kom till vårt nästa möte i K-stugan tisdag 7 november klockan 14!

Kontaka oss för mer information

Marianne Moberg Norell

Bosocial samordnare

023-458 18
marianne.moberg.norell@kopparstaden.se