På dessa marknadsplatser hittar du vårt utbud

Vi använder oss av fyra olika marknadsplatser Torget, Torget 24, Direkt och Bytestorget.

Torget

Lägenheter som publiceras på Torget erbjuds alltid till den med flest köpoäng av de som gjort intresseanmälan. Lägenheterna finns publicerade i sex dagar på vår hemsida. Du kan som sökande ha max tre pågående intresseanmälningar. Om du får ett visningserbjudande måste du, innan svarstiden gått ut, svara JA eller NEJ via Mina sidor, mejl eller per telefon.

På Sök ledigt redovisas i realtid hur många som har sökt de olika lägenheterna samt hur många köpoäng personen på plats 10 har, så att du som sökande ska få en uppfattning om din möjlighet att hyra den aktuella lägenheten. Observera att antalet köpoäng som krävs för att bli en av de tio som får visningserbjudande förändras om fler med högre antal köpoäng anmäler sig innan svarsdatumet gått ut.

Torget 24

Lägenheter som publiceras på Torget 24 erbjuds alltid till den med flest köpoäng av de som gjort intresseanmälan. Dessa lägenheter har kort tid till inflyttning. På Torget 24 kan du göra din intresseanmälan inom 24 timmar.

Direkt

Direktlediga lägenheter publiceras efter tillgång under vardagar från klockan 08.00. Möjligheten att göra intresseanmälan är sedan öppen fram till klockan 00.00 samma dag. Därefter slumpar en generator fram 10 personer ur kön, dessa får köplats ett till tio.
Det är alltid snabb inflyttning på de lägenheter som hyrs ut på Direkt.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du redan innan du anmäler dig på dessa lägenheter har tagit ställning till om du klarar av eventuellt dubbla hyror som den snabba inflyttningen kan medföra.

  • Tänk på att du bara kan anmäla intresse på högst tre lägenheter samtidigt.
  • Du kan välja att ångra ditt intresse ända tills lägenheten har gått vidare till ett visningserbjudande.
  • Under erbjudandetiden förväntas du titta på lägenheten. Kontaktinformation till den som visar finns i det mejl eller brev om erbjudande som skickas ut till den adress du registrerat under Mina sidor.

Relaterade länkar

  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta Bobutiken
  • Sök lediga lägenheter