Furiren

  • 1 km till Falu lasarett
  • 1,5 km till centrum
  • ca 2 km till centralstation
  • 1 km till handelsområde
  • 2,2 km till Lugnet friluftsanläggning

Välkommen till kvarteret Furiren - Kopparstadens andra byggnation i Surbrunnshagen. Här planeras för fem nya flerbostadshus med totalt 125-130 lägenheter med inflyttning 2025.

Lägenheterna, med en ljus och modern standard, kommer att fördelas på tre-fyra våningar i de fem husen. Boytan är smart planerad för att komprimera arean och därmed även hålla ner hyran.
Kvarteret kommer att erbjuda allt från gemensamma ytor till parkeringsplatser för både cykel och bil.

Klimatsmart byggnation med trästomme

Allt fler företag börjar tänka på hållbarhetsaspekten tidigt i en byggprocess - och det gör även vi på Kopparstaden i detta projekt. Ju tidigare vi tänker på klimatet i en byggnation, desto mer kan vi påverka. Våra val har betydande effekter för kommande generationer! Medelvärdet för klimatbelastning under byggnationer av flerbostadshus är 310 kilo koldioxidekvivalenter¹ per kvadratmeter². Beräknad klimatbelastning för kvarteret Furiren ligger på cirka 180 kilo.

Att välja närproducerade material som inte har transporterats långt är positivt ur ett klimatperspektiv. Med såkallade kombohus³ byggs stommar i trä från den svenska norrländska skogen, som dessutom mer än halverar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme.

¹ Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

² Medelvärdet för klimatbelastning under byggnationer av flerbostadshus enligt en rapport från KTH 2021.

³ Allmännyttans kombohus är ramupphandlade flerbostadshus med syfte att pressa de höga svenska byggpriserna. Husen kan sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form.

Ställ dig i kö till Furiren redan idag!

Det gör du genom att logga in på Mina sidor, där du väljer "Ändra" och sedan område Surbrunnshagen. Via länken kan du även ställa dig i bostadskö.

Kontaktperson

Jesper Nordin

Byggprojektledare

023-458 42
jesper.nordin@kopparstaden.se

Surbrunnshagen

Ett nytt område med en bubblande historia!

Relaterade länkar

  • Mina sidor
  • Läs mer om våra nyproduktioner