Var med och påverka

Vi vill vara en attraktiv hyresvärd som kan erbjuda fina och bra bostadsområden för både befintliga och kommande hyresgäster.
Vår uppgift som ett allmännyttigt bostadsbolag är att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Att du som hyresgäst får möjligheten att vara med och forma ditt boende är därför viktigt för oss.

Hur kan du påverka?

Vi vill alltid höra dina åsikter på vad vi kan göra bättre. Framför dina åsikter och önskemål genom att:

 • Mejla eller ringa vårt kundcenter.
 • Besöka vår Bobutik.
 • Delta i områdesspecifika möten, som du bjuds in till i samband med större förändringar i ditt hus eller område.
 • Svara på hyresgästenkät. Vår ambition är att en gång per år skicka ut en hyresgästenkät för att lyssna in dina önskemål om hur du vill att området ska utvecklas och för att veta hur på vilket sätt Kopparstaden kan bli en bättre hyresvärd. Enkäten skickas antingen ut digitalt eller i pappersform. Efter insamlade resultat delas de upp områdesvis. Sedan diskuteras önskemålen mellan våra bovärdschefer och bovärdar.

  Vi använder oss av ett mått som kallas NPS (Net Promotor Score) för att se hur nöjda våra hyresgäster är. Måttet visar på om du som hyresgäst talar illa om Kopparstaden eller om du är en ambassadör och kan rekommendera Kopparstaden som hyresvärd till dina nära och kära.

När vi går igenom dina åsikter och önskemål tittar vi bland annat på om:

 • Flera hyresgäster från samma område har liknande önskemål.
 • Vi tror att insatsen för att genomföra åtgärden ger önskad effekt.
 • De resurser som krävs finns för att kunna uppfylla önskemålet.
 • Vi tror att insatsen kommer göra området mer attraktivt för framtida hyresgäster.

Åtgärderna som beslutats planeras sedan in och förmedlas till dig som hyresgäst inom en rimlig tid innan genomförande.

Relaterade länkar

 • Läs mer om Kopparstaden
 • Se öppettider i vår Bobutik
 • Kontakta kundcenter