Vräkning

Om du som hyresgäst bryter mot våra regler upprepade gånger eller missbrukar ditt hyreskontrakt kan en vräkning/avhysning bli aktuellt.

Läs gärna igenom våra uthyrningsregler och vår uthyrningspolicy i relaterade länkar nedan.

Relaterade länkar

  • Läs igenom våra uthyrningsregler
  • Läs vår uthyrningspolicy
  • Uthyrningsregler för studenter