Så här säger du upp lägenheten

Uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från den månad din uppsägning inkom och registrerades hos Kopparstaden. Uppsägning kan ske vid personligt besök i Bobutiken eller skriftligt via mejl eller post. Du hittar kontaktuppgifter under Relaterade länkar.

  • Om den sista dagen i månaden infaller på en helgdag räknas uppsägning som inkommer med post eller mejl följande vardag före klockan 12.00.
  • Om det finns två parter på avtalet räcker det om den ene säga upp hela avtalet.
  • Om två parter står på avtalet och den ena säger upp avtalet är det är upp till den andre att omgående kontakta Kopparstaden för att göra anspråk på lägenheten.

Undantag för uppsägningstid

Byte av lägenhet inom Kopparstaden

Om du byter lägenhet inom Kopparstaden kan du få möjlighet till två uppsägningsmånader.
Om du ska flytta till vård- och omsorgsboende inom Falu kommun har du möjlighet att få en kalendermånads uppsägningstid, vid uppvisande av ditt nya kontrakt.

Uppsägning av dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller en kalendermånad om uppsägning inkommer inom tre månader efter dödsfallet. I annat fall gäller tre månader. Intyg från Skatteverket/begravningsbyrå ska uppvisas samt underskrift och legitimation från samtliga dödsbodelägare.

Avflyttningsbesiktning

Vid uppsägningstillfället bokas en avflyttningsbesiktning. Tiden bokas in inom två veckor. Besiktningen innebär kontroll av ytskikt, slitage, samt fukt i badrum och kök.
Om besiktningen inte är godkänd, får du som hyresgäst om möjligt, chans att återställa till godkänt skick senast till avflyttningsdatum. I annat fall blir du betalningsksyldig och måste då betala den kostnad som blir för att återställa lägenheten. Fakturan ska då vara betald senast vid utflytt.

Efter godkänd besiktning läggs lägenheten ut på Kopparstadens hemsida under ”sök ledigt” och därefter ska du som hyresgäst vara behjälplig vid visning av lägenheten.

Läs gärna mer om vad som förväntas av dig under avtalstiden, i våra uthyrningsregler.

Senast på avflyttningsdatumet kl 12.00 ska en slutbesiktning vara godkänd.
Om besiktningen inte godkänns beställs städning och avflyttande hyresgäst faktureras kostnaden.

Om den avflyttande och den inflyttande hyresgästen kommer överens om ett tidigare inflyttningsdatum kan annan överenskommelse göras med Kopparstaden. Kontakta uthyrningen för mer information. Läs mer om fullständiga uthyrningsregler nedan.

Relaterat

Relaterade länkar

  • Kontakta Uthyrningen
  • Mina sidor

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies