Så här säger du upp ditt kontrakt

Uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från och med kommande månadsskifte. Uppsägning kan ske via digital uppsägning på Mina sidor, vid personligt besök i Bobutiken, skriftligt via mejl eller post.
Du hittar kontaktuppgifter under Relaterade länkar.

  • Om den sista dagen i månaden infaller på en helgdag räknas uppsägning som inkommer via digitaluppsägning, mejl eller post följande vardag före klockan 12.00.
  • Om två parter står på avtalet och den ena säger upp avtalet är det är upp till den andre att omgående kontakta Kopparstaden för att göra anspråk på lägenheten.

Undantag för uppsägningstid

Byte av lägenhet inom Kopparstaden

Om du byter lägenhet inom Kopparstaden kan du få möjlighet till två uppsägningsmånader.
Om du ska flytta till vård- och omsorgsboende inom Falu kommun har du möjlighet att få en kalendermånads uppsägningstid, vid uppvisande av ditt nya kontrakt.

Uppsägning av dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller en kalendermånad om uppsägning inkommer inom tre månader efter dödsfallet. I annat fall gäller tre månader. Intyg från Skatteverket/begravningsbyrå ska uppvisas samt underskrift och legitimation från samtliga dödsbodelägare.

Avflyttningsbesiktning

Vid uppsägningstillfället bokas en avflyttningsbesiktning. Tiden bokas in inom två veckor. Besiktningen innebär kontroll av ytskikt, slitage, samt fukt i badrum och kök.
Om besiktningen inte är godkänd, får du som hyresgäst om möjligt, chans att återställa till godkänt skick senast till avflyttningsdatum. I annat fall blir du betalningsksyldig och måste då betala den kostnad som blir för att återställa lägenheten. Fakturan ska då vara betald senast vid utflytt.

Efter godkänd besiktning läggs lägenheten ut på Kopparstadens hemsida under ”sök ledigt” och därefter ska du som hyresgäst vara behjälplig vid visning av lägenheten.

Läs gärna mer om vad som förväntas av dig under avtalstiden, i våra uthyrningsregler.

Senast på avflyttningsdatumet kl 12.00 ska en slutbesiktning vara godkänd.
Om besiktningen inte godkänns beställs städning och avflyttande hyresgäst faktureras kostnaden.

Om den avflyttande och den inflyttande hyresgästen kommer överens om ett tidigare inflyttningsdatum kan annan överenskommelse göras med Kopparstaden. Kontakta uthyrningen för mer information. Läs mer om fullständiga uthyrningsregler nedan.

Relaterat

Relaterade länkar

  • Kontakta Uthyrningen
  • Mina sidor