Vad händer när du ringt trygghetsjouren?

När du anmält en akut pågående störning åker trygghetsjouren till platsen och kontrollerar situationen.

Om störningen fortfarande pågår och hörs väl tar vaktbolaget Securitas direkt kontakt med den störande hyresgästen för att informera att kringboende känner sig störda. Alla händelser, även de som inte kan bekräftas, rapporterar jouren till Kopparstaden. De bekräftade störningarna leder alltid till en åtgärd.

Om störningen bekräftas kommer den som stört sina grannar att debiteras enligt gällande prislista. På så sätt får den som stör bekosta de utgifter som uppstått och Kopparstaden behöver inte använda hyresintäkter till detta.

När du ringer Trygghetsjouren behöver du ange vem du är så att de kan kontakta dig vid behov och återkoppla till dig efteråt. Vi lämnar aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.

Relaterat

Jour

Har du ett akut ärende utanför våra öppettider kontaktar du vår jour.

Jour

Har du ett akut ärende utanför våra öppettider kontaktar du vår jour.

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter