Studsmatta

För att få ställa upp en studsmatta måste du först söka tillstånd hos oss. Det gör du via en blankett som du fyller i.

Tillståndet måste förnyas varje år.

Hyresgästen är ansvarig för samtliga sak- och personskador som kan uppkomma i samband med användandet av studsmattan.

Studsmattan ska placeras så att grannar och övriga personer som vistas inom området inte störs. Om det inkommer klagomål om störningar ska studsmattan flyttas direkt så att störningarna upphör. Detta meddelar vi skriftligen. Överenskommelsen upphör att gälla om studsmattan inte flyttas eller att det inkommer fler klagomål om störningar. Studsmattan ska omedelbart tas bort efter skriftlig uppsägning av denna överenskommelse.

När du har skickat iväg din ansökan kommer du att bli kontaktad av din bovärd.

Ansökningsformulär för önskemål om studsmatta


Fyll i ditt förnamn

Fyll i ditt efternamn

Fyll i din e-postadress

Fyll i telefonnummer

Fyll i adress

Fyll i det datum du önskar ställa fram din studsmatta

Skriv ditt meddelande här
reCAPTCHA * (obligatorisk)

Relaterade länkar

  • Gör en felanmälan på din lägenhet
  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta Bobutiken
  • Sök lediga lägenheter