Snösmältning

Vi arbetar aktivt under vintermånaderna för att säkra upp och vidta de åtgärder som krävs för att undvika person- och fastighetsskador orsakade av snö och is i våra områden.

En viktig åtgärd är att hålla koll på istappar och snö på våra tak. Taken på våra fastigheter snöröjs vid behov av en entreprenör. En annan åtgärd är att vi håller brunnar fria från snö och is.

Relaterat

Snöröjning

Vår ambition är att snöröja så snabbt och bra som möjligt.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs i de fall halkrisk förekommer.

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter