Slutbesiktning

När ditt avtal löper ut gör din bovärd en slutbesiktning. Vi kontrollerar då att lägenheten är städad, vi kontrollerar att det inte finns några skador som inte noterades vid den första besiktningen samt tar emot dina nycklar och taggar.

Senast på avflyttningsdatumet klockan 12.00 ska slutbesiktningen vara godkänd. Om besiktningen inte godkänns beställs städning och avflyttande hyresgäst faktureras kostnaden.

Om den avflyttande och den inflyttande hyresgästen kommer överens om ett tidigare inflyttningsdatum kan annan överenskommelse göras med Kopparstaden. Vänligen kontakta då oss för mer information.

OBS! Vi förändrar våra rutiner för visning av lägenheter under de särskilda omständigheter som råder till följd av coronaviruset covid-19.
Läs mer via länken nedan !

Relaterat