Vad händer vid skadegörelse?

En olycka händer så lätt. Skador som beror på oaktsamhet eller försumlighet ansvarar du själv för och du får själv stå för kostnaden

Vid sådana händelser är det viktigt med en hemförsäkring! Tänk på att det är du som hyresgäst som står för skadorna även om en gäst har haft sönder något. Skadan anmäler du till vårt kundcenter.

Enligt ditt hyresavtal är du skyldig att ha en hemförsäkring så länge du bor hos oss. En hemförsäkring kan inte skydda dig mot brand, men om en olycka händer är det bra att ha en försäkring som täcker det som kan gå förlorat. Försäkringen täcker skador på dina ägodelar och kan till exempel hjälpa dig med en tillfällig bostad om det skulle ske en större skada på fastigheten.

Skapa gärna en förteckning med fotografier över föremålen i ditt hem och förvara den på en säker plats.

Relaterade länkar

  • Kontakta kundcenter