Fåglar

Fåglar är en naturlig del av djurlivet i Sverige, så även i våra bostadsområden. Dock händer det att större fåglar, som till exempel måsar och duvor bygger bon nära och på husen. De vaktar sina ägg och vakar över sina ungar och kan under den perioden låta mycket och flyga väldigt nära oss människor, om de upplever oss som ett hot. Detta stör boendemiljön för många hyresgäster.

Vi värnar både om djurliv och våra hyresgäster och jobbar därför tillsammans med våra hyresgäster genom flera parallella åtgärder i olika steg för att lösa de problem som kan uppstå.

Steg 1 - förebyggande

Rena uteplatser - Uteplatser med stoppade möbler och kvarlämnade matrester lockar fåglar till att bygga bo i närheten.

Inte mata fåglar - Hyresgäster som är snälla och matar fåglar på höst/vinter/vår lockar fåglar att bygga bo i närheten. Då finns det god mat nära boet.

Minska nedskräpningen - Skräp på marken och överfyllda papperskorgar lockar fåglar.

Omslag för Tidningen BO Nummer 2 2020


Steg 2 - byggfasen

Ser du eller hör fåglar i närheten av ditt bostadsområde under april månad, håll lite extra koll på om de bygger bon. Om du ser ett bo på någon av våra byggnader anmäler du detta till vårt kundcenter, så kan vi plocka bort fågelbona om det är på en plats där vi har rätt att göra det.

Omslag för Tidningen BO Nummer 2 2020


Steg 3 - ägg

Om boet är byggt och ägg är lagda kan vi ta hjälp av företag som har licens att plocka äggen.

Omslag för Tidningen BO Nummer 2 2020


Steg 4 - ungar

När äggen kläckts och ungar finns i boet kan varken vi eller företag med licens göra något. Då är det bara att vänta tills de har flugit ur bot.

Omslag för Tidningen BO Nummer 2 2020

Relaterat

Skadedjur och ohyra

Om du misstänker att du har fått skadedjur i lägenheten är det jätteviktigt att du direkt anmäler det till Kundcenter.

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter direkt gällande skadedjur