Håll poolen/bassängen under uppsikt

Du får gärna ha en mindre uppblåsbar plaskbassäng, men du måste först söka tillstånd hos oss.

Av säkerhetsskäl kan vi inte tillåta att badpooler finns i våra bostadsområden. Badpooler på uteplatser eller på annan plats som tillhör Kopparstaden är därför inte tillåtet.

Förbudet gäller inte små plaskbassänger med mindre än 20 cm vattendjup.

Bassängen får bara vara fylld med vatten vid bad. Den får aldrig lämnas stående med vatten i. Det är ditt ansvar att hela tiden ha uppsikt över bassängen och barnen som badar, så att ingen ska fara illa.

Tillståndet måste förnyas varje år.

Ansökningsformulär


Fyll i ditt förnamn

Fyll i ditt efternamn

Fyll i din e-postadress

Fyll i telefonnummer

Fyll i adress

Fyll i storlek

Fyll i det datum du önskar ställa ut din pool

Skriv ditt meddelande här
reCAPTCHA * (obligatorisk)